Principi

Principi koji podstiču poverenje obuhvataju:

  • nepristrasnost,
  • kompetentnost,
  • odgovornost,
  • otvorenost,
  • poverljivost,
  • reagovanje na prigovore.

Nepristrasnost

Odluke TÜV NORD CERT-a  zasnivaju se na objektivnom dokazu usaglašenosti (ili neusaglašenosti). Na odluke ne utiču drugi interesi ili druge strane.

Kompetentnost

Kompetentnost osoblja TÜV NORD CERT-a obezbeđuje dodeljivanje  sertifikacija koje ulivaju poverenje.

Odgovornost

TÜV NORD CERT je odgovorno za ocenu dovoljno objektivnih dokaza na osnovu kojih treba da se zasniva odluka o sertifikaciji.

Otvorenost

TÜV NORD CERT je obezbedio pristup javnosti informacijama o procesu proveravanja i procesu sertifikacije  kao i o statusu sertifikacije (tj. dodeljivanju, proširenju, održavanju, suspendovanju, redukovanju obima ili povlačenju sertifikacije) svakog klijenta i na taj način obezbeđuje poverenje u integritet i verodostojnost sertifikacije.

Poverljivost

TÜV NORD CERT sve informacije o klijentu (uključujući i prigovore) koje su mu potrebne za adekvatnu proveru usaglašenosti sa zahtevima za sertifikaciju - tretira kao poverljive.

TÜV NORD CERT će unapred informisati klijenta  u vezi sa informacijama koje želi da plasira u javnost. Sve ostale informacije, osim informacija koje je klijent učinio javno dostupnim, smatraće se poverljivim.

Tamo gde poverljive informacije budu dostavljene drugim telima (npr. Sertifikacionom telu TÜV NORD CERT, akreditacionom telu, grupi iz sporazuma o šemi za kolegijalno ocenjivanje ) sertifikaciono telo će obavestiti klijenta o ovoj akciji.

TÜV NORD CERT  neće otkrivati trećoj strani informacije o klijentu ili pojedincu bez pisane saglasnosti klijenta ili pojedinca na koga se odnose.

Reagovanje na žalbe i prigovore

TÜV NORD CERT će svim žalbama i prigovorima pristupiti na odgovarajući način i uložiti potreban trud radi njihovog rešavanja. Efektivno odgovaranje na žalbe i  prigovore predstavlja značajno sredstvo zaštite klijenata i drugih korisnika sertifikacije kao i samog sertifikacionog tela TÜV NORD CERT.