O nama

RS CERT osnovan je sa ciljem posredovanja u sertifikaciji različitih sistema menadžmenta.

Osnovni cilj osnivača je da se privredi (prvenstveno regiona) pruži prilika za povećanje nivoa konkurentnosti.

Vizija - biti pokretač unapređenja kvaliteta u Srbiji i regionu

Misija - biti prepoznatljiv po visokoj profesionalnosti i kvalitetu usluga sertifikacije

Ciljevi - obezbediti samoodrživost poslovanja stalnim povećanjem broja klijenata po osnovu visoke kompetentnosti i motivacije zaposlenih i drugih stejkholdera, i razvijati delatnost na prostoru Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije.