Izjava o nepristrasnosti

TÜV NORD CERT obavlja proces sertifikacije na način koji obezbeđuje visok stepen javnog poverenja i verovanja da se obavlja nepristrasno.

  • Odluke koje donosi TÜV NORD CERT zasnivaju se na objektivnom dokazu i na njih ne utiču drugi interesi ili druge strane
  • TÜV NORD CERT pruža usluge sertifikacije svim zainteresovanim korisnicma. Svi zahtevi se tretiraju na isti način, nezavisno od toga ko je podnosilac, sa kojeg geografskog područja, koje veličine i u koju svrhu će koristiti sertifikat TÜV NORD CERT.
  • TÜV NORD CERT ima finansijsku stabilnost, koja se zahteva za proces sertifikacije. Cene sertifikacije se obrazuju u skladu sa principom pokrivanja neposrednih troškova u vezi sa sertifikacijom (troškovi angažovanja osoblja koje učestvuje u procesu sertifikacije i materijalni troškovi) i troškova razvoja delatnosti serfiikacije (obrazovanje, oprema itd.).
  • TÜV NORD CERT ne pruža konsultantske usluge za dobijanje i održavanje sertifikacije.
  • TÜV NORD CERT koristi postupak za rešavanje žalbi i prigovora primljenih od klijenata ili drugih zainteresovanih strana.
  • Pretnje zbog ličnog interesa se otklanjaju tako što osoblje ne radi ni pod kakvim komercijalnim, finansijskim ili drugim pritiskom koji bi mogao da utiče na kvalitet njegovog rada. 
  • TÜV NORD CERT je uspostavio mehanizam za prikupljanje informacija o konsultantskim uslugama kod svojih klijenata. Na taj način se TÜV NORD CERT osigurava da za aktivnosti provere ne angažuje lice, koje je učestvovalo u konsultaciji na uvođenju sistema menađžmenta.
  • U cilju obezbeđenja nepristrasnosti TÜV NORD CERT  donosi konačnu odluku o sertifikaciji.